Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels de website van Proactief Ongediertebestrijding gebeurt op risico van de gebruiker. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid kan niet worden ingestaan.

Aansprakelijkheid

Proactief Ongediertebestrijding spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie volledig en juist is. Echter kan aan de informatie geen rechten worden ontleend. Proactief Ongediertebestrijding kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De website van Proactief Ongediertebestrijding kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Proactief Ongediertebestrijding liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. Proactief Ongediertebestrijding geeft geen garantie, noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud op dergelijke sites of bronnen.

Tevens is Proactief Ongediertebestrijding niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of server.

Auteursrecht

Het is niet toegestaan informatie of afbeeldingen van de website te gebruiken op welke manier dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van Proactief Ongediertebestrijding.

Privacyverklaring

Proactief Ongediertebestrijding stelt alles in het werk om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen. Daarom wordt op deze website geen gebruik gemaakt van cookies.

Via het contactformulier worden gegevens opgenomen in de databank van Proactief Ongediertebestrijding. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.

De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zoals nieuwsbrieven of het aanbieden van andere diensten. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met derden.

De gegevens die in de databank staan zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Op alle gegevensopslag en gebruik hiervan door Proactief Ongediertebestrijding is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.