Muizen-en rattenbestrijding

Muizen

Muizen kunnen met name binnenshuis voor overlast zorgen. Allereerst is het van belang om te weten welke muis het betreft. De huismuis vergt een andere aanpak dan de spitsmuis. Spitsmuizen zijn namelijk beschermd en mogen niet worden bestreden.Toch kan er vaak wel iets gedaan worden aan een spitsmuizenoverlast.

Ratten

Ratten zitten vaker buitenshuis. Ze komen af op o.a. dierenverblijven en afval. Bestrijding van ratten met biociden buitenshuis is inmiddels verboden. Wilt u toch buitenshuis ratten bestrijden dan dient dit te gebeuren met rattenklemmen of vallen.

Preventie/ wering

Belangrijk bij zowel muizen als ratten is de voorkoming van de overlast. Hier kunt u zelf veel aan doen. Afval in afgesloten bakken, evenals voedingsmiddelen voor mens en dier. Het terrein rondom woning of bedrijfspand netjes houden. Bouwkundig kan vaak ook het een en ander aan het pand gebeuren om muizen of ratten buiten te houden. Gaten en ontluchtingsopeningen kunnen worden afgedicht met de daartoe bestemde materialen. Deze werkzaamheden kunnen wij ook voor u verzorgen.