Bedrijven

Bedrijven

Op het gebied van plaagdierbeheersing kunnen wij elk probleem het hoofd bieden. Dit doen we in overleg met u en op een tijdstip dat het u uitkomt. Wij werken uitsluitend volgens de wettelijke normen en met gecertificeerd en VCA gediplomeerd personeel.

Serviceovereenkomst
Wij maken voor u een serviceovereenkomst op maat, waarbij uw wensen centraal staan. Uw bedrijf wordt met regelmatige tussenpozen ge├»nspecteerd op aanwezigheid van plaagdieren en waar nodig zullen bestrijdingsbehandelingen worden uitgevoerd. Ook kunnen wij u eenmalige behandelingen aanbieden met een vooraf vastgesteld, voordelig tarief. 

IPM
Wij hebben IPM (Integrated Pest Management) hoog in het vaandel staan. Dit is een wereldwijde werkwijze van plaagdierbeheersing. In het kort is de doelstelling hiervan: “voorkomen is beter dan genezen”

Kwaliteit
In onze uitvoering houden wij rekening met de eisen die gesteld worden in onder andere  HACCP, BRC, AIB en IFS. Natuurlijk altijd volgens de eisen die worden gesteld in de Nederlandse wetgeving van onder andere Ctgb ( College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden) en de Flora- en Faunawet. Dit alles wordt vastgelegd in een logboek, specifiek voor uw bedrijf gemaakt. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van kracht.