Boktor

Boktor

Uiterlijk:
Volwassen kleur bruinzwart, lengte 1 tot 2,5 cm. Larve kleur geelachtig wit, lengte 3 cm.

Ontwikkeling:
In loof- en naaldhout, optimale temperatuur voor de larven 25 graden met een hoge luchtvochtigheid. Larven blijven tot 5 jaar in het hout.

Schade:
Aangetast hout in gebouwen.

Wering:
Hout verduurzamen.

Bestrijding:
Is noodzakelijk.