Fruitvliegen

Fruitvliegen

Uiterlijk:
Kleur bruinachtig, lengte 0,3 cm.

 

Ontwikkeling:
In gistend of rottend materiaal.

 

Schade:
Verontreiniging van groente en fruitproducten, hinderlijk bij grote aantallen.

 

Wering:
Producten afdekken, gesloten afvalbakken, goede hygiëne.

 

Bestrijding:
Bij goede wering niet noodzakelijk.