Motten

Motten

Uiterlijk:
Grijsachtig van kleur, lengte 1 tot 2 cm.

Ontwikkeling:
Optimale temperatuur rond 26 graden, beneden 10 graden staat de ontwikkeling stil. Eitjes worden afgezet op allerlei voedingsmiddelen.

Schade:
Verontreiniging van voedingsmiddelen door uitwerpselen, spinsels, dode motten en schimmels.

Wering:
Temperatuur laag houden (beneden 13 graden), ruimten goed schoonhouden, voedingsmiddelen afdekken, geen oude voorraden bewaren.

Bestrijding:
Aan te raden.