Vlieg

Vlieg

 

Uiterlijk:
Zwartachtig van kleur, volwassen 0,7 tot 0,8 cm.

Ontwikkeling:
Tijdsduur van ei tot vlieg 1 tot 3 weken. Larven ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal.

Schade:
Oppervlaktevervuiling, overbrengen van ziektekiemen, grote aantallen hinderlijk.

Wering:
Afval afdekken, afval snel afvoeren, vliegengaas of horren plaatsen, ontwikkelingsbronnen saneren.

Bestrijding:
Elektrische insectenvangers plaatsen, eventueel na wering een bestrijdingsbehandeling uitvoeren.